PADI 開放水域潛水教練/參謀教練班 墾丁

23 Nov 19:00 - 25 Nov 22:00 23 Nov 19:00 - 25 Nov 22:00 - Hengchun Hengchun
墾丁麗島潛水 Kenting Lidaodive Scuba Diving Service 墾丁麗島潛水 Kenting Lidaodive Scuba Diving Service
你嚮往潛水教練這工作 ?! 你喜歡教導他人關於潛水 ?! 你熱愛海洋且熱於分享海洋的一切 ?! 你引領他人認識潛水會讓你有成就感 ?! 你潛入水中會有歸屬感 ?! 對 !! 就是你 你就是 Kevin 總監要找的人 對於成為潛水教練 也許你正在尋找引領師傅 一位與你對潛水理念相同的人 一位經驗豐富的老師 一位專注於潛水教學的教練   More info


© 2018 Siguez